Pembetulan Kerusakan pada Kolom atau Balok

Epoxy Lantai

Epoxy Lantai – Seandainya keadaan tulangan kolom telah luluh dan tak terlalu parah sehingga bangunan tak miring, tulangan yang rusak dapat dipotong dan diganti dengan tulangan baru. Sebaiknya tulangan lama menindih (overlaping) tulangan baru dengan panjang sama. Sekiranya diameter tulangan 12 mm, karenanya panjang overlaping tulangan sekitar 480 mm. Sesudah itu, ikatlah sambungan dengan kawat atau las.

1. Retak

Sekiranya permukaan kolom atau balok retak, langkah pertama yang dijalankan ialah mengecek apakah keretakan itu ada pada selimut beton atau pada “daging” beton. Keretakan pada selimut beton dapat dituntaskan dengan menambal keretakan (patching) menerapkan bahan material koreksi struktur berbahan dasar polymer. Atau dapat juga menerapkan campuran semen dan air. Apabila terbukti keretakan ada pada “daging” beton, karenanya cara pembenarannya dapat menerapkan cara grouting atau injection. read more

Read More